PRAVIDLA LIGY

ROČNÍK 2019/2020 BOWLING CLUB PARDUBICE – DUBINA

 

Soutěž je rozdělena na tři ligy po jedenácti týmech. V průběhu sezóny se týmy  utkají třikrát "každý s každým", tj. bude celkem 33 soutěžních kol. Kvůli lichému počtu účastníků vždy jeden tým "stojí", za sezónu se to bude opakovat třikrát a tak budou na konci mít všichni odehráno 30 zápasů. V každém týmu musí být nahlášeni minimálně 2 a maximálně 6 hráčů. Zápas se hraje na dvě hry (jedna hra má 10 framů) po dvou hráčích z každého týmu. V každé hře se porovnají výsledky soupeřů na dané dráze a z tohoto souboje jednotlivců vítěz obdrží vždy dva body (v případě remízy dostávají oba soupeři po jednom bodu). Celkem je tak možno v obou hrách ze dvou drah získat až 8 bodů. 
Nakonec se sečtou všechny výsledky jednotlivců do výkonu týmu. Lepší tým pak dostává další čtyři body (v případě shodného bodového výsledky oba týmy připíší po dvou bodech). 
V celém utkání je tak možno dosáhnout až 12 bodů

Určování domácích a hostů:
Platí, že v první třetině sezóny je domácí tým, který je podle názvu dříve v abecedě, ve druhé třetině naopak. Tím je zaručeno střídání nasazování při vzájemných utkáních stejných soupeřů. V poslední třetině rozhoduje o domácím týmu v třetím vzájemném utkání los (mincí), příp. dohoda zástupců družstev.

Před první hrou je zástupce domácího týmu povinen nahlásit jako první své hráče a jejich dráhy. Před druhou hrou nahlašuje nasazení hráčů jako první zástupce týmu hostů.

První hru zahajují domácí, druhou hosté (střídání nasazených hráčů je možné až po odehrání první hry). Přitom platí zásada, že jeden hráč nesmí odehrát obě hry na stejné dráze.

Hráči mají před zahájením hry nárok na dva tréninkové framy. Následuje vynulování displeje (provádí hráči sami) a začátek zápasu. 
Zápas začíná nejpozději 10 minut po oficiálním čase startu. Když se do této doby družstva nesejdou k zápasu a neomluví se (viz dále), zápas se ruší. Výsledek zápasu je v tomto případě 12:0 ve prospěch přítomného družstva. Přítomné družstvo pak samo odehraje dvě hry, aby se mohly do celkového součtu započítat shozené kuželky. Družstvo, které prohraje kontumačně 5 zápasů, už nemůže pokračovat v soutěži. Družstvům, které měly hrát s tímto soupeřem, se však nadále připisují body.

Po telefonické nebo ústní omluvě je také možné (po dohodě družstev a pořadatele) sjednání náhradního termínu zápasu. Žádost o náhradní termín zápasu musí být předána alespoň jednomu z rozhodčích a soupeři do 19:00 dne předcházejícího zápasu. 
Telefonický kontakt na rozhodčí:
Jiřina Rauchová - 604 464 191, Ladislav Šembera: 608 528 844. Kontakty na soupeře jsou k dispozici u baru - tel. 466 260 130.
Při omluvě v pozdějším termínu než výše zmíněném není soupeř povinen přistoupit na náhradní zápas.
Náhradní zápas se musí odehrát tak, aby družstvo nebylo ve skluzu o více než 2 zápasy. Každé družstvo má nárok na přeložení 2 zápasů v sazbě 230,- Kč/hod. Na ostatní přeložené zápasy neplatí sleva. Případný rozdíl v ceně uhradí družstvo, které si náhradní termín vyžádalo.

Hráči při hře používají výhradně speciální bowlingovou obuv ("kožená podrážka") - běžné sportovní boty (i sálové) nejsou povoleny.

Při všech ligových zápasech i turnajích platí v prostoru bowlingových drah zákaz kouření.

Výsledky zápasů se zapisují na výsledkovou listinu. Po odehrání každé hry je k výsledku přivolán rozhodčí, popř. obsluha bowlingu, která potvrdí výkony svým podpisem. Po odehrání zápasu potvrdí dosažené výsledky podpisem též zástupci obou družstev. Při sporných hodech platí údaj zaznamenaný počítadlem shozených kuželek. Výjimku z tohoto pravidla tvoří následující případy:

1. Pokud kuželka evidentně spadne ihned po zásahu koule do kuželek a není započítána počítadlem, může být  po posouzení rozhodčím připočítána k celkovému bodovému hodnocení. (Týká se i např. případů, kdy kuželka se posune až do žlábku a opře se o stěnu).

2. Pokud koule před zasažením kuželek spadne do žlábku a odrazem od stěny se vrátí a zasáhne kuželku, je tento zásah neplatný a body z tohoto hodu připočítané na počítadle se naopak odečtou z celkového hodnocení.

Při přepočítávání se samozřejmě bere do úvahy případná dvoj- i trojnásobná bonifikace příštího hodu.

 

Ženský a juniorský handicap

Každá soutěžící žena či junior, který nedosáhl k datu zahájení ročníku 15 let, má do hry automaticky připočítáno 8 bodů. Juniorky dostávají ke každé hře 11 bodů.

 

Handicap seniorů

 

Muži, kteří k datu zahájení ročníku dosáhnou 60 let věku, mají do hry připočítáno 5 bodů. Ženy splňující tutéž věkovou podmínku dostávají k ženskému handicapu navíc 3 body, tj. celkový handicap je 11 bodů.

 

Zařazování týmů

 

Nové týmy začínají hrát v nejnižší lize. Výjimku může tvořit pouze návrat týmu který již ligu v minulosti hrál a musí být sestaven minimálně ze dvou hráčů původního týmu. V těchto případech rozhodne o zařazení v příslušné lize organizátor soutěže. Učiní tak podle dosahovaného průměrného náhozu týmu v poslední jím odehrané sezóně. Tým, který se do ligy vrací, nesmí odsunout do nižší ligy tým, který se po ukončení předchozího ročníku probojoval do vyšší ligy, pokud se na tomto oba týmy nedohodnou. Sporné případy rozhoduje organizátor soutěže.

 

 

CELKOVÉ POŘADÍ

se určí podle dosažených bodů po odehrání všech kol v příslušné lize. V případě stejného bodového výsledku rozhoduje skóre.
Poslední  tým 1. ligy sestupuje pro příští sezónu do 2. ligy, naopak první  tým 2. ligy postupují do 1. ligy. Pokud 2. tým 2. ligy bude mít lepší průměr na 1 hru, než 10. (předposlední) tým 1. ligy, dochází i zde k postupu, resp. sestupu.. V případě, že některé týmy z 1. ligy se rozhodnou nepokračovat v následující sezóně, doplní se 1. liga týmy podle dosaženého průměrného náhozu týmu v předchozí sezóně (tj. buď sestupujícími týmy z 1. ligy nebo dalšími týmy z 2. ligy).
Stejný systém platí pro postupy a sestupy mezi 2. a 3. ligou i pro ostatní případy doplňování soutěží..

Pro zařazení do ligy v následující sezóně platí, že tým se považuje za pokračující v soutěži, jestliže zůstává alespoň polovina členů stejná. Je přitom možno požádat o přejmenování týmu před začátkem nové sezóny, nejpozději do odehrání 3. kola nové soutěže. V případě rozpadu týmu na dvě poloviny o stejném počtu hráčů se za následovníka považuje skupina hráčů s vyšším celkovým průměrným výkonem.
Jednotlivý hráč může přestoupit do jiného týmu v průběhu soutěže pouze tehdy, neodehrál-li ve svém původním týmu žádnou hru.
Veškeré sporné případy ohledně přestupů, přejmenování týmů, přesunů mezi ligami apod. řeší hlavní pořadatel soutěže L. Šembera.

Mimo týmových výsledků se hodnotí u jednotlivců nejlepší průměrný výkon, nejlepší výkon sezóny a bodovací soutěž "Bowrák" (vždy odděleně pro muže a ženy). Přitom platí, že pro platnost průměrného výkonu je třeba odehrát alespoň 12 her v sezóně.

Všechna družstva, která se účastní ligy, mají na zápasy odehrané v řádném termínu slevu z ceny za bowling - platí se 230 Kč/hod.

 

Pořadatel ligy si vyhrazuje právo na doplňující změny pravidel a termínové listiny.